Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Globalskolen har plass til flere elever høsten 2019


For mer informasjon, besøk: https://globalskolen.no/