Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Tyfonen rosita.PNG - Photo:Tyfonen rosita.PNG
Tyfonen rosita.PNG Tyfonen rosita.PNG

Filippinene. Tyfonen «Rosita»

Tyfonene «Rosita» forventes å treffe land på sentrale deler av Luzon (Isabela – Aurora) på Filippinene tirsdag 30. oktober 2018, med mindre vindretningen endrer seg. Tyfonene er også omtalt i internasjonal media under navnet «Yutu». Tyfonen er i kategori 3 eller 4 (170 km/h – 210 km/h).

Store regnbørsmengder forventes i nordlige og sentrale deler av Luzon. Myndighetene har satt hjelpemannskaper i beredskap i deler av Luzon ettersom flom forventes. Sterk vind forventes å ramme østlige deler av nord og sentral Luzon fra 29. oktober 2018.

Reisende anbefales å holde seg unna området som forventes rammet, og følge eventuelle instruksjoner fra lokale myndigheter. Følg med på værmeldinger og i media om situasjonen. Kontakt flyselskap og reiseoperatør direkte for å finne ut om din reise rammes.