Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Logo med teksten Travel Information to Norwegian nationals in the Philippines

Enchanced Community Quarantine for hele Luzon

Den norske ambassaden i Manila ønsker å informere om nye smitteverntiltak som ble annonsert av den filippinske regjeringen i dag. Situasjonen er i utvikling og kan endre seg. Reisende anbefales å holde seg fortløpende orientert.

  • Den filippinske regjeringen innfører omfattende nye smitteverntiltak, Enhanced Community Quarantine, for hele Luzon (den nordligste hovedøya i det filippinske arkipelet) fra midnatt 16. mars. Karantene pålagt Metro Manila/National Capital Region fom søndag 15. mars kl 20.00 utvides til å omfatte hele Luzon frem til 12. april. Men filippinske myndigheter vil vurdere situasjonen fortløpende.
  • «Enhanced Community Quarantine» - innebærer i hovedsak en streng hjemmekarantene for alle. Denne trer i kraft midnatt 17. mars og varer frem til 12. april (skolene stengt til 14. april).
  • Dette innebærer pålegg om hjemmekontor for store deler av offentlig og privat sektor. Det gis unntak for privat sektor som sørger for «basic needs». Helsevesen, politi og de væpnede styrker skal fortsatt være operasjonelle.
  • Dersom virksomheter holdes åpne, bes kun nøkkelpersonell benyttet.
  • Ytterligere begrensninger i bevegelsesfriheten innføres – folk bes holde seg hjemme med unntak av å kjøpe mat og medisiner. Tilgang til mat og medisiner  - «essential necessities» - reguleres.
  • Offentlige transportmidler (mass public transport) suspenderes. Det innføres strengere begrensninger på bruk av private kjøretøy, med unntak av statlige kjøretøy, utrykningskjøretøy og leger.
  • Varetransport til og fra Luzon opprettholdes.
  • Ordførere og «barangay captains» (leder for den minste administrative og politiske enheten på Filippinene) gis fullmakt til å sørge for at karantenen overholdes. De er gitt brede fullmakter og plikt til å følge opp.
  • Karantenebrytere kan bli arrestert og straffeforfulgt. Det forventes stort oppbud av politi- og militære styrker i gatene.
  • Norske borgere oppfordres til å rette seg etter råd og pålegg fra filippinske myndigheter.