Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Spørsmål og svar om koronaviruset fra norske helsemyndigheter

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Her finner du svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus.

Forstørr bildeOversikt over spredning av koronavirus pr. 13. mars. Illustrasjon: EU
Oversikt over spredning av koronavirus pr. 13. mars. Foto: EU-illustrasjon
Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

Les hele pressemeldingen.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Årsaken er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende.

Helsemyndighetene innførte nye tiltak mot koronasmitte 12. mars. Helsedirektøren har frarådet alle fritidsreiser innenlands og utenlands. Alle reisende som kommer til Norge fra land utenom Sverige og Finland, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Dette pålegget har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Spørsmål om reiser og koronavirus

Jeg er norsk statsborger eller har fast opphold i Norge. Kommer jeg inn i landet når grensene er stengt?

Ja, det gjør du. Regjeringen vil stenge grensen for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist fra grensen med hjemmel i smittevernloven.

Men, norske flyplasser stenger ikke. Alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet. Det vil altså fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

Det vil lande fly fra utlandet på norske flyplasser i uken som kommer, slik at nordmenn kan komme seg hjem. Vi kommer også til å kontakte myndigheter i andre land for å bidra til at det tillates for flyselskapene å fly nordmenn hjem til Norge. Men i denne situasjonen kan vi ikke gi garantier, fordi svært mange land nå innfører strenge restriksjoner på flyvninger. Flyplassene vil være åpne for internasjonale flighter slik at turister/utlendinger kan reise ut.

Innenriksflyvninger går som normalt. Dersom man ikke lander på sin endelige destinasjon i Norge, vil det aksepteres videre flygning til endelig destinasjon for karantene der.

Offshore helikoptertrafikk går som normalt og alt av frakt tillates avviklet som normalt.

Jeg er på reise. Bør jeg reise hjem?

Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.

Norske borgere som bor fast i utlandet bør forholde seg til lokale myndigheters råd og veiledning.

Det er den enkelte som selv må beslutte å reise hjem. Norske myndigheter kan gi råd og reiseinformasjon.

Situasjonen i land som opplever utbrudd av koronaviruset endrer seg fort. Land kan raskt innføre reiserestriksjoner, tvungen karantene ved innreise fra land med koronavirus, grenser kan bli stengt, flyavganger bli kansellert eller andre tiltak kan iverksettes.

Det er viktig at den enkelte setter seg godt inn i situasjonen. Det er viktig å ta sikkerhetshensyn og holde seg oppdatert på utviklingen lokalt og nasjonalt i landet.

Mye informasjon finnes på UDs nettsider og på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Situasjonen endrer seg raskt, og Utenriksdepartementet kan ikke garantere at det ikke skjer endringer på kort varsel.

Jeg er norsk statsborger eller har fast opphold i Norge. Kommer jeg inn i landet når grensene er stengt?


Ja, men du må i 14 dagers karantene (dersom du ikke kommer fra Sverige eller Finland). Dette er snakk om en mulighet til å vise bort reisende som ikke har fast tilhold i Norge, for eksempel turister. Det vil komme mer detaljer om hvordan dette gjennomføres.

Vil norske myndigheter hjelpe nordmenn hjem?

Folk som er på reise og har behov for å reise hjem til Norge, må umiddelbart ta kontakt med sitt reiseselskap eller flyselskap for å finne praktiske løsninger for hjemreisen. De gjør alt de kan for å få folk hjem. Det er viktig at de som ønsker å returnere, gjør det nå. Det er den beste løsningen. Så vil det kanskje vise seg at ikke alle vil finne en løsning for å returnere til Norge. Norske myndigheter er i kontakt med SAS og Norwegian for å se på muligheten for å holde enkelte flyvninger i gang, men det må ses nærmere på hvordan dette eventuelt kan gjøres. Det er ikke sikkert dette er mulig å gjennomføre.


Jeg befinner meg i utlandet nå og vurderer å reise til Norge. Hva kan jeg gjøre?


Om du befinner deg i utlandet anbefaler vi at du tar kontakt med ditt reise-, fly- og/eller forsikringsselskap for informasjon om hjemreise. Vi anbefaler alle å følge med på lokale nyheter, særlig om utbredelse av smitte, samt på informasjon og anvisninger fra stedlige myndigheter. Følg med på flyplassene og flyselskapenes hjemmesider for reiseoppdateringer.

Hva er UDs anbefaling til studenter og utvekslingsstudenter som studerer i utlandet? Skal de reise hjem?

UDs råd om å vurdere hjemreise går først og fremst til de som er på reise, altså som ikke har noe bosted eller fast tilhold i utlandet. I mange tilfeller vil gradsstudenter som oppholder seg i utlandet over flere år være å regne som bosatte, mens utvekslingsstudenter er ofte på kortere opphold. Dette er likevel ikke et absolutt skille eller anbefaling. Situasjonen i land er svært ulik og den enkelte må derfor vurdere både lokale forhold, egen situasjon og hjemreisemuligheter. Alle som kommer hjem nå må i karantene, i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer.

Spørsmål de bør stille seg er:

Hvordan er utbredelsen av smitte? Er de selv i risikogruppe? Er de unge og har behov for støtte fra familie? Hvordan er helsesystemet lokalt? Vil de kunne oppholde seg innendørs over tid hvis samfunnet lukkes ned? Har de lokalt nettverk? Er det restriksjoner eller problemer med utreise allerede som påvirker muligheten til å reise hjem?


Kan nordmenn på vei hjem reise gjennom Danmark?


Vi har tett kontakt med danske myndigheter og har fått bekreftet at det gjøres unntak fra innreiseforbudet for nordmenn som trenger å reise gjennom Danmark for å komme hjem til Norge. Reise med bil fra Danmark til Norge må gå via Sverige. Det er viktig at alle følger med på hva danske myndigheter til enhver tid sier om dette. For mer informasjon https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner

Kan jeg reise på min planlagte ferie?


Vår anbefalingen er at du ikke gjør det. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april.

Helsemyndighetene innførte nye tiltak mot koronasmitte 12. mars, hvor helsedirektøren oppfordrer norske borgere til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (i både inn og utland). Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Har norske myndigheter en oversikt over reiserestriksjoner i andre land?


UD publiserer reiseinformasjon for alle land på regjeringen.no. Land kan imidlertid på kort varsel innføre tiltak uten nødvendigvis å forhåndsvarsle andre land, for eksempel om nye innreiserestriksjoner. Vi ser tilfeller av tvungen karantene ved innreise for borgere fra land med koronavirus. Mange flyavganger har blitt kansellert. Grenser kan bli stengt. Enkelte land har allerede innført slike tiltak og restriksjoner som har betydning for norske borgere eller de som kommer reisende fra Norge. Situasjonen endrer seg fort og det er derfor viktig at de reisende selv undersøker nøye.

Kan jeg planlegge for å dra på sommerferie?


Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Denne perioden kan utvides.

Norske myndigheter kan ikke gi noen prognose for når denne situasjonen er over. Det vil alltid være slik at den enkelte selv må vurdere behovet for å reise opp mot den rådende situasjonen der man skal oppholde seg.

Hvordan kommer man seg hjem til Norge når alle flyavganger er innstilt?


Hvis du ikke får reist hjem fra ditt reisemål bør du i første omgang kontakte ditt flyselskap og/eller reisebyrå og forsikringsselskap. Vær også klar over at du vil bli pålagt hjemmekarantene ved hjemkomst om du har vært i land utenfor Norden.

Hva skal til for at Norge fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til et land?


UDs reiseråd innføres etter en helhetsvurdering av sikkerhetssituasjonen for reisende nordmenn. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder i første omgang fra 14. mars til 14. april. Denne perioden kan utvides.

UDs reiseråd er ikke et pålegg eller en restriksjon. Reiseråd er kun råd. Norske myndigheter kan aldri garantere for at reiser eller opphold er trygge å gjennomføre. Den enkelte selv må ta ansvar for å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig og for de valg som gjøres ved opphold i utlandet. Den enkelte må selv ta nødvendige forholdsregler før og under reisen.

Kan norske myndigheter hente norske borgere ut av karantene i utlandet?

Utenlandske myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke andre lands tiltak for å hindre videre smitte, og kan derfor ikke hente norske borgere ut av karantene.

Vil norske myndigheter gi assistanse til norske borgere som sitter i karantene i utlandet?

UD har svært begrensede muligheter til å gi assistanse til norske borgere som settes i karantene i utlandet. Norske myndigheter har ikke anledning til å påvirke eller påklage andre lands tiltak de mener er nødvendige for å hindre videre smitte innenfor egne landegrenser.

Hva er deres beste råd til nordmenn på reise i utlandet?

Reisende bør følge med på informasjon og oppdateringer om koronaviruset. Videre oppfordres norske borgere til å følge eventuelle råd og anvisninger fra lokale myndigheter i det landet man oppholder seg i. I tillegg bør nordmenn registrere seg på reiseregistrering.no, slik at vi kan nå deg med oppdateringer og informasjon, og alltid sørge for å ha gyldig reiseforsikring.

Hva er deres beste råd til nordmenn som er bosatt i utlandet?

Norske borgere bosatt i utlandet bør holde seg orientert om situasjonen i landet, og følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter. De bør også sørge for å ha nødvendig helseforsikring, samt registrere seg på reiseregistrering.no.

Er det innreiserestriksjoner til det landet jeg skal reise til?

Lokale myndigheter kan innføre reiserestriksjoner, og andre tiltak som for eksempel karantene. Man bør gjøre seg kjent med gjeldende innreisebestemmelser for det landet man skal reise til. Bestemmelsene kan endres på kort varsel, og vi anbefaler at man tar kontakt med landets myndigheter, for eksempel deres ambassade i Norge. Norske myndigheter kan ikke gi noen prognose for når denne situasjonen er over.

Må jeg sitte i karantene når jeg kommer tilbake til Norge?

Helsemyndighetene kom med nye tiltak 12. mars hvor de sier at alle som kommer fra reiser utenom Sverige og Finland, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tiltaket har tilbakevirkende kraft fra 27. februar.

Kan man få penger igjen på forsikringen ved avlyst reise?

Spørsmål om kansellering av reise og reiseforsikring må rettes til forsikrings- eller reiseselskapet.

Generell informasjon til reisende

  • Utenriksdepartementet følger situasjonen nøye. Nordmenn i utlandet som har behov for akutt eller særskilt assistanse kan kontakte nærmeste ambassade eller UDs publikumstelefon +47 23 95 23 95.
  • Utenriksdepartementet oppfordrer alle norske borgere som er på reise i utlandet om å vurdere å reise hjem så snart som mulig, på en trygg og rolig måte, i samråd med sitt reise- eller flyselskap.
  • Reisende bør følge med på informasjon og oppdateringer som fremkommer i media, og oppfordres også til å følge råd og anvisninger fra lokale myndigheter i landet man reiser til.
  • Situasjonen kan endre seg raskt. Infrastruktur som buss, tog og flytrafikk kan bli rammet. Lokale myndigheter kan på kort varsel innføre reiserestriksjoner og andre tiltak som for eksempel karantene for reisende.
  • Ethvert land står fritt til å innføre tiltak og restriksjoner for å forsøke å hindre videre smitte. Norske myndigheter har ikke anledning til å påklage eller påvirke andre lands tiltak som iverksettes overfor reisende.
  • I Norge er det Folkehelseinstituttet (FHI) som har ansvar for smittevernråd ved reiser.
  • Har du spørsmål om det nye koronaviruset? Hvis du ikke finner svar på fhi.no, ring: 815 55 015 (kun fra Norge).

Reference: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/