Sommerskole for barn

sommerskole for barn.jpg

Norgesskolen er en tre ukers sommerskole i norsk språk og kultur for barn av norske foreldre eller av foreldre som av andre grunner ønsker å opprettholde kontakten med Norge, norsk kultur og norsk skole.

More information available in English

Norgesskolen drives i regi av Nordmanns-Forbundet som har som formål å opprettholde kontakten mellom Norge, norskættede og venner av Norge i alle land.

Skolen skal gi et fulltidstilbud i norsk språk og kultur og har som formål:

  • å forbedre elevenes kjennskap til og positive interesse for norsk språk og kultur
  • å utvikle elevenes kjennskap til og interesse for Norge og norske forhold
  • å hjelpe elevene til å forstå deres eget - norske - kulturgrunnlag og oppmuntre dem til å utvide dette bl.a. gjennom et sosialt nettverk med andre elever
  • å utvikle elevenes evner til å forstå og lære å overkomme kulturelle forskjeller på en positiv måte
  • å gi elevene forståelse for det norske skolesystems krav og metoder

Norgesskolen begynner søndag 8. juli 2012 og slutter fredag 27. juli. Skolen er delt inn i aldersgruppene 9-12, 12-15 og 15-18, og undervisningen foregår i grupper inndelt etter alder og ferdighet.

Skolen foregår på Tomb Jordbruksskole. Skolen har en velutstyrt idrettshall og fotballbane i tillegg til husdyr som kuer, griser og hester.

For mer informasjon, send en e-post til lbhaaverstad@norseman.no eller ring  (+47) 23 35 71 70.