Bli "Reiseklar" med UDs app

«Reiseklar» er Utenriksdepartementets reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering finnes tilgjengelig i én app.

Applikasjonen gir norske borgere på reise lett tilgang til reiseinformasjon, reiseråd og ikke minst reiseregistrering. Hensikten med Reiseklar er at nyttig og etterspurt informasjon skal bli enda lettere tilgjengelig for de som planlegger eller er på reise i utlandet. Bli "Reiseklar" med UDs app - regjeringen.no

Reiseregistrering

Vi anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn på Filippinene å registrere seg på reiseregistrering.no eller gjennom Reiseklar applikasjonen.

Reiseregistrering er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Hensikten er å gjøre det enklere for utenrikstjenesten å opprette kontakt med deg via e-post eller SMS i tilfelle det oppstår en krisesituasjon.

Skulle det oppstå en krisesituasjon

Befinner du deg i nærheten av en krisesituasjon, jordskjelv, ulykke  eller terroraksjon, men like fullt oppholder deg på et trygt sted, anbefaler vi at du raskt oppretter kontakt med din nærmeste familie eller venner som mest sannsynlig vil etterlyse deg. Vi oppfordrer at du  informere disse om status for din situasjon. Dette gjelder også om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad.

Kommer du opp i en situasjon hvor du ønsker å kontakte ambassaden +63 2 317 2700, eller  Utenriksdepartementets operative senter +47 2395 0000. er du velkommen til å gjøre det til alle døgnets tider.
Vi anbefaler deg å lagre disse numrene slik at du har de i beredskap.

Videre anbefales norske borgere å holde seg oppdatert om en eventuell mulige kriser via filippinske medier. Skulle det oppstå en situasjon ber vi deg om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.