Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

eRegistration_v04b.jpg

Reiseregistrering

Reiseregistrering er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Hensikten er å gjøre det lettere for UD eller ambassaden å få kontakt med deg i en krisesituasjon. Dersom du er registrert, vil vi ha mulighet til å kontakte deg både via e-post, SMS eller telefon.

Vi anbefaler derfor alle reisende, samt fastboende nordmenn på Filippinene, å registrere seg, uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen. Dette gjøres elektronisk gjennom reiseregistrering.no.

I en krisesituasjon

Hvis du befinner deg i nærheten av et katastrofeområde, eller tror at pårørende vil etterlyse deg, bør du søke å informere disse og/eller norske myndigheter om din situasjon så snart som mulig. Dette gjelder selv om du ikke har blitt berørt av katastrofen i særlig grad. Ambassaden kan kontaktes på +63 2 317 2700, UDs operative senter kan kontaktes på +47 2395 0000. Vi anbefaler å lagre disse numrene slik at man har dem i beredskap.

Videre anbefales norske borgere å holde seg oppdatert om en eventuell krise via filippinske medier og om å følge anvisninger fra lokale myndigheter, politi og sikkerhetsstyrker.