Dette kan utenrikstjenesten hjelpe deg med

Konsulær bistand og tjenester til norske borgere.

Les mer om hvilke tjenester og hvilke typer bistand norske borgere kan forvente av utenrikstjenesten.