Pass: Endringer i samtykke for barn

Første november 2022 endres reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år.

Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte. Begge foresatte må fysisk møte opp personlig ved et pass– og ID-kontor eller ved utenriksstasjon for å gi samtykke. Foresette behøver ikke å møte samtidig, men foresatte må gi samtykke på et passkontor, ambassade før pass og nasjonalt ID-kort til barn kan utstedes. 

Foresatte kan nå gi et varig samtykke, og barnet kan få fornyet passet eller det nasjonale ID-kortet sitt fram til det er 18 år. Et varig samtykke kan trekkes tilbake, men et allerede utskrevet pass kan ikke trekkes tilbake. 

Utenrikssatsjoner utsteder bare pass. Nationale ID-kort kan man bare søkes om i Norge. 

Samtykke for born – Politiet.no