Tjenester som utføres på stasjonen

Representasjonskontoret tilbyr nordmenn konsulær bistand. Dette gjelder både bistand i akutte saker i forbindelse med uforutsette hendelser i utlandet og på den andre side mer ordinær bistand av ikke-akutt karakter. Et bærende prinsipp i all konsulær bistand er hjelp til selvhjelp.

Representasjonskontoret tilbyr nordmenn konsulær bistand. Dette gjelder både bistand i akutte saker i forbindelse med uforutsette hendelser i utlandet og på den andre side mer ordinær bistand av ikke-akutt karakter. Et bærende prinsipp i all konsulær bistand er hjelp til selvhjelp.

Representasjonskontoret tilbyr også følgende tjenester

 • Pass
 • Informasjon om navneforandring
 • Søknad om norsk personnummer
 • Informasjon om søknad om bibehold av norsk statsborgerskap
 • Utskrift av folkeregisteret
 • Bekreftelse leveattest (til Statens Pensjonskasse)

Notarialforretninger

 • Bekreftet kopi av attester, bekrefte underskrifter, bekrefte riktigheten av kopi, bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person;
 • være til stede ved åpning av bankbokser, safer o.l. og ved påsetting og fjerning av segl;
 • attestere at visse handlinger er korrekt utført, f.eks. loddtrekning;
 • bekrefte legitimerte faktiske opplysninger;
 • nedtegne erklæringer eller forklaringer;
 • bekrefte at en myndighet eller person er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger, og at en person innehar en bestemt stilling, eller er berettiget til å opptre på vegne av en annen