Tap av pass

Sist oppdatert: 06.03.2017

Dersom du mister eller blir frastjålet passet ditt i Palestina, må du umiddelbart melde passet tapt hos palestinsk politi. Søknad om nødpass og/eller nytt pass fremsettes ved personlig fremmøte på representasjonskontoret, og forutsetter fremvisning av gyldig legitimasjon. Politirapporten, samt ett passfoto av god kvalitet, vedlegges søknaden.