Søknad om nytt pass

Sist oppdatert: 28.10.2022

Søknad om nytt pass fremsettes ved personlig fremmøte på representasjonskontoret, og forutsetter godtgjøring av søkers identitet og statsborgerskap. Gammelt norsk pass skal medbringes for makulering. Representasjonskontoret kan etter avtale møte søkere i Ramallahogi Gaza,

 

Ring representasjonskontoret for avtale time. Tlf 022358600 eller sende epost: repram@mfa.no

 

For behandling av søknad om pass fremmet ved norsk utenriksstasjon gjelder følgende satser:

For personer over 16 år:   NIS 450,-   

For personer under 16 år: NIS 265,-

 

Ved utstedelse av pass er det et krav om biometri i pass.

 

Søkere vil ved oppmøte på representasjonskontoret betale søknadsgebyr og deretter avgi biometriske data i form av foto, signatur for alle over ti år og fingeravtrykk for alle over tolv år. Det er utplassert utstyr på stasjonen for biometriopptak. Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

 

Det er ikke mulig å søke om pass uten norsk personnummer. Personer som ikke allerede har norsk personnummer, må søke om dette først.

For utstedelse av pass til barn under 18 år må foresatte med foreldreansvar møte opp personlig for å gi samtykke. Foresette trenger ikke å møte samtidig, eller på det samme pass- og ID-kontoret eller utenriksstasjonen, men samtykke må være gitt før pass og nasjonalt ID-kort til barn kan utstedes. For å avgi samtykke må foresatte ha med sitt egen pass eller nasjonale ID-kort.

Samtykke for pass og ID-kort til barn og unge – Politiet.no

 

Gyldighetstid for pass er som følger:

0 – 5 år: 2 år

5 – 10: 3 år

10 – 16 år: 5 år

Over 16 år: 10 år

 

Et pass er likevel bare gyldig så lenge eieren kan kjennes igjen på bildet, og så lenge passet er uforandret og uskadet. Ventetiden for nye pass er vanligvis 2-3 uker. Men på grunn av redusert produksjonskapasitet og råvaremangel hos selskapet som levere norske pass, tar det nå rundt 5 uker å produsere et pass.
For mer info: Utfordringer med passproduksjonen - regjeringen.no

 

Nødpass utstedes i spesielle og dokumenterte nødstilfeller og er gyldig for kun én reise. Gebyret for nødpass NIS 580,- for barn og for voksne.

 

Mer om pass kan leses på politiets sider: Pass og ID-kort – Politiet.no