Nødpass

Sist oppdatert: 06.03.2017

Representasjonskontoret utsteder nødpass i situasjoner der dette er helt nødvendig. Det vil i hovedsak være i følgende situasjoner:

-Et gyldig pass er stjålet eller mistet kort tid før planlagt reise. Tapsmelding skal registreres hos lokal politi, og framvises før nødpass utstedes.

-Når det er aktutt behov for pass pga sykdom/død i nær famile.

-I andre tilfeller når vesentlige velferdsgrunner taler for det.