Bibehold av norsk statsborgerskap

Sist oppdatert: 06.03.2017

Dersom du ikke har bodd i Norge i til sammen to år, eller i Norden i til sammen minst syv år mister du automatisk ditt norske statsborgerskap når du fyller 22 år. Som botid regnes sammenhengende opphold av minst seks måneders varighet.

Slik søker du :

http://www.udi.no/skal-fornye/beholde-norsk-statsborgerskap-bibehold/krav-til-a-soke/slik-soker-du-om-a-beholde-norsk-statsborgerskap/