NAV - Leveattestkontroll 2020 avlyses

Information regarding life certificates.

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronavirussituasjonen vil det ikke sendes ut leveattester i 2020.

Dette vil ikke få betydning for utbetalinger av pensjon og uføretrygd.

Mer informasjon kan finnes på NAVs nettsider:

https://www.nav.no/no/person/pensjon/alderspensjon/nyheter/leveattester-2020

***

Every year NAV sends life certificates to recipients of retirement pension and disability benefit living abroad. Due to the coronavirus situation, life certificates will not be sent in 2020.

This will not affect the payments of pensions and disability benefits.

More information can be found at NAV's website:

https://www.nav.no/en/home/benefits-and-services/life-certificates-2020