Informasjon om flygninger til og fra Pakistan

(Oppdatert 27. april): Den 21. mars suspenderte pakistanske myndigheter alle kommersielle internasjonale flygninger til Pakistan fram til 4. april. Denne perioden har siden blitt forlenget til 15. mai. Det er foreløpig usikkert hvorvidt flyselskapene vil kunne gjenoppta flygninger til og fra Pakistan etter denne datoen. For tiden går kun noen helt få spesialflygninger.

Norske borgere som er på reise i Pakistan, bør vurdere å benytte seg av eventuelle muligheter for utreise som norske myndigheter eller andre land setter opp, samt følge med på hjemmesidene til flyselskap og/eller reisebyrå for informasjon om mulige nye flygninger.

Oppdatert informasjon om reiser og koronavirus kan finnes her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

(Oppdatert 25. mars): Ambassaden har mottatt informasjon om at flyselskapet Qatar Airways har planlagt noen flygninger fra Islamabad og muligens Lahore til Doha i perioden 25. mars til 3. april. Norske borgere i Pakistan må selv ta direkte kontakt med flyselskapet eller eget reisebyrå for å sjekke tilgjengelighet og priser samt muligheten for videre forbindelse til Oslo.

(Oppdatert 24. mars): Den 21. mars suspenderte pakistanske myndigheter alle kommersielle internasjonale flygninger til Pakistan i perioden fra 21. mars kl. 20.00 lokal tid til 4. april samme tid. For informasjon om hvordan utenrikstjenesten jobber for å bistå nordmenn i utlandet, vennligst se følgende lenke til regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

Det kan fortsatt gå enkelte flygninger fra Pakistan de nærmeste dagene selv om pakistanske myndigheter 21. mars suspenderte alle kommersielle internasjonale flygninger til Pakistan i perioden fram til 15. mai. Det er derfor viktig at du som er norsk borger eller har oppholdstillatelse i Norge og har fått din flygning ut av Pakistan kansellert, fortsatt holder tett kontakt med ditt flyselskap og/eller reisebyrå og forsikringsselskap.

For mer informasjon om koronavirus og innreise/utreise, se under punktet Helse: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_pakistan/id2428616/