Information about the coronavirus

Samleside for informasjon om koronaviruset (COVID-19).

For reiseinformasjon om Pakistan, se: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_pakistan/id2428616/

Fastboende i Pakistan bør følge med på råd og informasjon fra lokale myndigheter og i lokale medier.

Du finner svar på aktuelle spørsmål om reiser og koronavirus her: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/korona_info/id2691821/

For informasjon fra Helsedirektoratet, se: https://helsenorge.no/koronavirus

For ytterligere informasjon fra regjeringen, se: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/

***

Answers to questions regarding travel and the coronavirus may be found here: https://www.regjeringen.no/en/topics/foreign-affairs/reiseinformasjon/travel_coronavirus/id2691821/

Norwegian nationals living in Pakistan should pay attention to advice and information given by local authorities and in local media.

Are you considering traveling to Norway? Please see the following information from the Norwegian Directorate of Health and the Norwegian Institute of Public Health:

https://helsenorge.no/koronavirus/travel-advice

https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-2019cov/

Further information from the Government of Norway can be found here: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/