Begrensning av besøk til ambassaden for rutinetjenester

Limitation of Appointments to the Embassy for routine services

Ambassaden begrenser fra 14. mars 2020, alle besøk for rutinetjenester til ambassaden i forbindelse med utbrudd av global pandemi (COVID-19). Bakgrunnen for dette er den norske regjernings omfattende tiltak for å bekjempe koronaviruset: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-tiltak/id2693327/

Norske reisende bør holde seg oppdaterte om hvordan koronaviruset utvikler seg gjennom lokale medier. I Norge, er det Folkehelseinstituttet som gir helsefaglige reiseråd. Du kan finne mer informasjon og veiledning fra norske helsemyndigheter på Folkehelseinstituttets nettsider.

Alle henvendelser om akutte konsulære saker må rettes til Islamabad.Consular@mfa.no

Alle forespørsler om akutte konsulære timer må inneholde følgende informasjon:

 1. Fullt navn og fødselsdato.
 2. Statsborgerskap
 3. Tjeneste du ønsker å besøke oss for.
 4. Begrunnelse for ønske om en hastetime.
 5. Dato for da du ankom Pakistan.
 6. Dato for når du planlegger å reise (legg ved flybillett dersom dette foreligger)
 7. Liste over land du har besøkt de siste 14 dager.

Vi beklager ulempene dette medfører for vårt publikum i Pakistan, men håper dette tiltaket kan hjelpe å begrense negative konsekvenser av pandemiens utbrudd.

***

Effective March 14, 2020, all appointments for routine services has been suspended in conjunction with the outbreak of a global pandemic (COVID-19). The reasons for this decision are based in the Norwegian government’s implementation of far-reaching measures to prevent the spread of the disease: https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/  

Norwegian travellers are advised to stay updated on the development of the virus through local media. In Norway, it is The Norwegian Institute of Public Health which provides health related advise. Information from the Norwegian Institute of Public Health can be found on their website: https://www.fhi.no/en/

Please refer all inquiries about consular related cases to Islamabad.Consular@mfa.no

All requests for emergency appointments must include the following information:

 1. Full name and date of birth
 2. Citizenship
 3. Which service you wish to visit us for
 4. Reason for requiring an emergency appointment
 5. Date of arrival to Pakistan
 6. Date of when you plan on leaving Pakistan.
 7. List of countries visited in the last 14 days.

Please accept our apologies for any inconvenience this may cause.