Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Notarialforretninger

I henhold til utenrikstjenesteloven, §13 Notarialforretninger, kan utenrikstjenesten utføre enhver notarialforretning som notarius publicus i Norge kan utføre, dersom det skjer til fordel for norsk borger eller forholdet ellers har tilknytning til Norge.

Dette ombefatter bl.a. følgende handlinger:

  • Bekrefte at et dokument er originalt 
  • Bekrefte riktigheten av avskrift (rett kopi)
  • Bekrefte underskrifter
  • Bekrefte at en person lever (leveattest)
  • Bekrefte at en viljeserlklæring er avgitt av en bestemt person

Ambassaden kan kun bekrefte rett kopi av norske originaldokumenter, for eksempel norske pass, vitnemål, fødselsattester, og bostedsattester. Ambassaden kan ikke bekrefte rett kopi av pakistanske id-dokumenter eller andre dokumenter utstedt i Pakistan. 

For notarialforretninger påløper et gebyr på 6500 PKR. Gebyret betales til ambassadens konto før avtalen.

Standard Chartered bank

Account number: 01-7171253-02

Ta med original kvittering.

Merk: Dokumentet du ønsker å ha signert, må være utformet før du kommer til ambassaden. Dvs. at dersom du ønsker å signere en viljeserklæring (power of attorney), må du ta med denne til oss, og den skal signeres foran embetsmann. Du må være kjent med innholdet før du kommer til timen. Merk også at enkelte forespørsler om notarialforretninger kan flere dager å behandle.