New Norwegian passports - Photo:Neue Design Studio
Neue Design Studio

Har du planer om å søke om nytt pass?

Forsinkelser i utstedelse av pass som forventet til nordmenn

Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med sin søknad til høsten 2022.