Søknad om pass

Norske statsborgere som ønsker å søke om norsk pass må gjøre dette ved personlig fremmøte på ambassaden i Abuja etter avtale. Ved søknad om pass til barn må barnet være med. Alle som skal ha pass må ha norsk personnummer.

Det er innført pliktig opptak av biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur i pass. Som en følge av denne endringen er det ikke lenger mulig å søke om pass ved de honorære konsulatene personer over 12 år. Søkere må nå møte personlig ved fagstasjon for innlevering av søknad.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Søker kan selv velge hvilken ambassade eller generalkonsulat søknad ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet, dette selv om bostedsadresse er i utlandet.

Pass for barn under 12 år.

Honorære konsulater som i dag tar imot og videreformidler søknader om pass til barn kan også etter 6. april 2010 ta i mot passøknader for barn under 10 år. Barn under 10 år skal bare avgi bilde.

Har man ikke norsk personnummer må man søke om dette først. Barn under 12 år kan søke om personnummer og pass ved personlig oppmøte på ambassaden eller ved et av de honorære norske konsulatene i regionen.

Dette må du med deg

 •1 søknadsskjema i utfylt stand (se link til høyre).

 •Ett passfoto uten hodebekledning*) eller mørke briller**) og med munnen lukket (skarp, riktig eksponert og i fotokvalitet, rett forfra mot lys bakgrunn, ikke eldre enn 3 mnd., ca. 35x45 mm). Dette gjelder også barn.

 •Gammelt pass

*) Med mindre det er religiøst påkrevd. I så fall må brev fra religiøs leder vedlegges. Dersom du hadde hodebekledning i forrige pass, kan du se bort fra dette.

**) Med mindre det er medisinsk påkrevd. I så fall må brev fra lege vedlegges.

Pass for barn (under 18 år)

 Vennligst les søknadsskjemaets side 2 nøye. Husk at begge foreldre må undertegne skjemaet. Om begge foreldre ikke kan møte må det leveres bekreftet samtykke av den av foreldrene som ikke møter. Se eget fullmaktsskjema i link til høyre.

 •Foreldres gyldig legitimasjon (f.eks. pass eller annen form for id) må medbringes og stasjonen tar kopi av disse.

 •Søkers nåværende pass må medbringes og tas kopi av.

 •Fødselsattest som viser begge foreldres navn.

Signatur i pass

Passøkere over 10 år skal signere. Dette gjelder ikke når søkeren ikke kan skrive navnet sitt. Se nærmere om signatur nedenfor.

Passøkeren skal signere med eget navn slik dette er registrert i Folkeregisteret og vil fremgå av personaliasiden. Du kan likevel benytte forkortelser når du til daglig benytter forkortelser ved signering. Signaturen skal skrives med latinske bokstaver og det  er ikke adgang til å bruke spesielle symboler slik som for eksempel smilefjes eller blomst.

I pass som utstedes til barn under 10 år og andre som av ulike grunner ikke kan skrive navnet sitt angis "Not able to sign" i signaturfeltet.

Skal du få utstedt et ordinært pass skal du signere på et eget signaturfelt i biometrikiosken.

Dersom du skal få utstedt et nødpass, signerer du direkte i passet.

Gebyrer

 •For personer over 16 år: Nok 450,- betales kontant i lokal valuta NGN omregnet etter gjeldende kurs.

 •For personer under 16 år: Nok 270,- betales kontant i lokal valuta NGN omregnet etter gjeldende kurs.

Navneopplysninger og endringer

Pass blir utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Dersom det foreligger forskjell mellom den informasjon søker fremlegger og den informasjon som fremkommer i Folkeregisteret informeres det om at søker på eget initiativ må ordne dette.

Hvis passet tapt eller stjålet

 Dersom det søkes om nytt pass på bakgrunn av tapt eller frastjålet pass må i tillegg det følgende legges ved;

 •I stedet for pass; annen form for offentlig legitimasjon (f.eks.: førerkort, bankkort).

 •2 passbilder.

 •Tapsmelding (se også link til høyre)

 •Tapet må meldes til lokalt politi så fort som mulig, og politiattest fremlegges.

Vær oppmerksom på at dersom du har meldt passet ditt tapt og finner det igjen, må det leveres inn til ambassaden eller politiet i Norge. Det vil ikke lenger være gyldig som reisedokument.

Ventetid

Man må normalt påregne ca. 2 uker fra innlevering av passøknad til utlevering av nytt pass ved ambassade eller konsulat.