Norsk forskningsdirektør ved IITA i Ibadan

Forskningsdirektør.jpg

May-Guri Sætre skal tiltre som forskningsdirektør ved CGIAR-senteret i Nigeria (International Institute of Tropical Agriculture) med hovedkontor i Ibadan. For å lese mer om arbeidet, følg lenken til Forskningsrådets sider. http://www.forskningsradet.no/prognett-norglobal/Nyheter/_CGIARstipend_ga_internasjonalt_karriereloft/1254026715891&lang=no