Liste norske selskaper i Nigeria

En stort antall norske bedrifter er engasjert i Nigeria, med eller uten fast tilstedeværelse i landet. Norske rederier har nærmest daglig skip som legger til kai i nigerianske havner (Lagos), men er i hovdsak representert ved agenter. Sjømatrådet har en egen utsending i Lagos, med sikte på å søke å utvide og diversifisere den utstrakte norske eksporten av fisk til Nigeria.

Ambassaden har ikke til enhver tid en full oversikt over norske bedrifter i Nigeria, men under følger en liste av aktuelle selskaper som driver handel eller er engasjert med virksomhet i Nigeria. Listen søkes oppdatert med jevne mellomrom: BW Offshore Nigeria Ltd., Berger Paint, Benarx Solutions, Carbon Limits Nigeria Ltd., Deep Ocean Group, DNV-GL, ELTEK, FMC Technologies, Frank Mohn Services, FOPWAL/Yinson Production AS, Jotun, Kongsberg Maritime AS, National Oilwell Varco, Norlense, Norwegian Seafood Council, OSM Nigeria, PGS Marine, Rystad Energi, Schlumberger, Scatec Solar, Storm Geo, Subsea 7, Statoil Nigeria, TCO – Redefining Well Solutions, Trelleborg Viking, VTT Maritime og Wärtsila Gas Solutions.