Liste norske selskaper i Nigeria

En stort antall norske bedrifter er engasjert i Nigeria, med eller uten fast tilstedeværelse i landet. Norske rederier har nærmest daglig skip som legger til kai i nigerianske havner (Lagos), men er i hovdsak representert ved agenter. Sjømatrådet har en egen utsending i Lagos, med sikte på å søke å utvide og diversifisere den utstrakte norske eksporten av fisk til Nigeria.

Ambassaden har ikke til enhver tid en full oversikt over norske bedrifter i Nigeria, men under følger en liste av aktuelle selskaper som driver handel eller er engasjert med virksomhet i Nigeria. Listen søkes oppdatert med jevne mellomrom: BW Offshore Nigeria Ltd., Berger Paint, Benarx Solutions, Carbon Limits Nigeria Ltd., Deep Ocean Group, DNV-GL, ELTEK, FMC Technologies, Frank Mohn Services, FOPWAL/Yinson Production AS, HEMLA, Jotun, Kongsberg Maritime AS, Mettle Consult, National Oilwell Varco, Norlense, Norwegian Seafood Council, OSM Nigeria, PGS Marine, Rystad Energi, Schlumberger, Scatec Solar, Storm Geo, Subsea 7, Statoil Nigeria, TCO – Redefining Well Solutions, Trelleborg Viking, VTT Maritime og Wärtsila Gas Solutions.