Skip to main content
Norway in the Netherlands Royal Norwegian Embassy in the Hague

Reiser til Norge / Travels to Norway

Updated 19.11.2021. Informasjon om innreiserestriksjoner og karantenebestemmelser / Information regarding restrictions on entry and quarantine.

Ambassaden mottar svært mange enkelthenvendelser knyttet til spørsmål om innreiserestriksjoner og gjeldende regelverk.

Ambassaden har ikke ytterligere informasjon om innreise og regelverk en det som finnes på www.regjeringen.no og www.udi.no  Derfor må alle spørsmål om dette rettes til UDI.   

Ambassaden utsteder ikke vaskinebekreftelser.  

Innreiseregistrering:

Du finner innreiseregistreringsskjemaet her: https://reg.entrynorway.no/

Har du spørsmål kan du ringe +47 33 41 28 70

 

Informasjon om innreise, testing og karantene: 

Fra Norge: 815 55 015

Fra utlandet: +47 21 89 80 42

 

*****

The Embassy receives numerous requests regarding entry restrictions to Norway.  

The Embassy do not have additional information than what is already published on the Norwegian government website: Home - regjeringen.no  

or on the website of The Norwegian Directorate of Immigration: Immigration to Norway - UDI

The Embassy cannot issue exemption letters from the entry restrictions, or issue vaccine confirmations. 

Registration of arrival:

You can find the registration form here: https://reg.entrynorway.no/

If you have question, please call +47 33 41 28 70

 

Information hotline for entry, testing and quarantine:

From Norway: 815 55 015

From abroad: +47 21 89 80 42