Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

praktikantstilling

Praktikanter vår 2020

Vil du være studentpraktikant ved ambassaden i Haag våren 2020? Den norske ambassaden i Haag tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder. Ambassaden lyser ut to studentpraktikantplasser hvert halvår. Oppstart for praktikantoppholdet er i januar og juli og med en varighet på seks måneder.

I henhold til Utenriksdepartementets retningslinjer må søker

  • være norsk statsborger
  • være student ved et godkjent lærested[1]. Studenter som har fullført bachelorgrad og for tiden ikke er registrert på et studieprogram kan likevel bli vurdert dersom de har til hensikt å fortsette med studiene med en mastergrad etter et eventuelt praktikantopphold
  • være medlem av folketrygden
  • ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere

Ambassaden i Haag ivaretar Norges forbindelser med Nederland og Luxembourg og følger arbeidet i en rekke internasjonale organisasjoner med sete i Haag.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i ambassadens virksomhet. Det blir lagt vekt på at praktikantene skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver. Praktikantene vil dermed få ta del i hele bredden av ambassadens oppgaver.

Det lyses ut én praktikantplass for bilateralt arbeid, og én for multilateralt. Søkere bes oppgi tydelig hvilken posisjon(er) de søker på – både i emnefeltet i e-posten og i selve søknaden.

I ambassadens bilaterale arbeid overfor Nederland og Luxembourg vil praktikantene bidra til den politiske og økonomiske rapporteringen, delta i møter med nederlandske myndigheter og samarbeidspartnere, samt bistå med norgesprofilering og å fremme norsk næringsliv.

Multilateralt vil oppgavene bestå i å følge utviklingen i de internasjonale organisasjonene i Haag, inkludert Den internasjonale straffedomstolen (ICC), FNs internasjonale domstol (ICJ) og Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

I vår vurdering av søkere vil vi legge vekt på følgende:

  • Utdannelse innen samfunnsfag og/eller økonomi med interesse for europafaglige spørsmål for den bilaterale praktikanten.
  • Utdannelse innen jus og interesse for folkerett og internasjonal strafferett for den multilaterale praktikanten.
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
  • Fleksibel og serviceorientert innstilling.
  • For den bilaterale praktikanten vil kunnskap i nederlandsk være en fordel, men ingen forutsetning.

Praktikantplassene er ikke lønnet, men praktikantene vil få et stipend på 11 500 kroner som utbetales månedlig.

Søknadsfrist: tirsdag 1. oktober 2019.

Søknad vedlagt CV med referanser, samt kopi av vitnemål/attester sendes i én PDF-fil fortrinnsvis pr. e-post til emb.hague@mfa.no, eller eventuelt pr. post til Royal Norwegian Embassy, Eisenhowerlaan 77 J, 2517 KK Den Haag, Nederland. Det er foreløpig lagt opp til at intervjuene avholdes i uke 42/43.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Ambassadens telefonnummer er +31 70 311 76 11

For mer informasjon om hva ambassaden i Haag gjør, følg med på:
Facebook | LinkedIn | Instagram |Twitter

[1] https://www.lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/krav-og-vilkar-for-a-fa-stotte/utdanninger-du-kan-fa-stotte-til/