Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Karantenekrav etter transitt på Amsterdam lufthavn Schiphol

Fra og med lørdag 15. august vil alle personer som ankommer Norge fra Nederland bli pålagt å gå i karantene i 10 dager. Dette kravet gjelder også for reisende som mellomlander i Amsterdam Airport Schiphol.

Mer informasjon om forlengelse av gjeldende reiseråd og nye endringer i Norden og Europa (inkludert Nederland) finnes her. 

Tilreisende fra Nederland må være forberedt på å fremvise dokumentasjon for oppholdssted under karantenetiden i Norge. En må dokumentere et sammenhengende opphold på en og samme registrerte adresse i Norge for de 10 første dagene i landet. Ved kortere opphold, skal tilsvarende dokumentasjon fremlegges, for den perioden vedkommende faktisk skal oppholde seg her. Dokumentasjonsplikten gjelder ikke personer som er bosatt i Norge.