Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Karantenekrav etter transitt på Amsterdam lufthavn Schiphol

Fra og med lørdag 15. august vil alle personer som ankommer Norge fra Nederland bli pålagt å gå i karantene i 10 dager. Dette kravet gjelder også for reisende som mellomlander i Amsterdam Airport Schiphol.

Mer informasjon om forlengelse av gjeldende reiseråd og nye endringer i Norden og Europa (inkludert Nederland) finnes her. 

Tilreisende fra Nederland må være forberedt på å fremvise dokumentasjon for oppholdssted under karantenetiden i Norge. En må dokumentere et sammenhengende opphold på en og samme registrerte adresse i Norge for de 10 første dagene i landet. Ved kortere opphold, skal tilsvarende dokumentasjon fremlegges, for den perioden vedkommende faktisk skal oppholde seg her. Dokumentasjonsplikten gjelder ikke personer som er bosatt i Norge.