Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

General Strike

Please be aware that the major labor unions in the Netherlands have announced a general strike for the public transport sector during the whole day on Tuesday, May 28. This might not only affect getting to the Embassy for our customers, but we cannot guarantee full consular service neither. We apologize for any inconvenience.

Generalstreik i  offentlig transportsektor i Nederland – 28.mai.

Vi gjør oppmerksom på at det er annonsert generalstreik i kollektivtransportsektoren i Nederland hele dagen den 28. mai.  Dette kan påvirke muligheten til å komme seg til ambassaden med offentlig transport, og det kan også gjøre at ambassadens konsulære tjenester blir reduserte den dagen.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.