Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

ENDREDE ÅPNIGNSTIDER FRA 1. DESEMBER 2018.

Konsulatavdelingen ved den norske ambassaden i Haag vil holde stengt på fredager fra og med 1.12.2018. For konsulære tjenester samt utlendingssaker er det mulig å besøke ambassaden følgende dager: Mandag til og med torsdag mellom klokken 10-12. Vigsler på fredager forblir uendret.