Skal du på studietur til Nederland

Ambassaden i Haag mottar et stort antall henvendelser fra ulike grupper i Norge som skal på studietur til Nederland. Mange besøkende ønsker bistand fra ambassaden til å planlegge oppholdet.Vi har dessverre ikke anledning til å yte all den assistanse som etterspørres, som å utarbeide programmer og inngå besøksavtaler. Ambassaden kan imidlertid veilede besøkende til hvilken etat de kan ta kontakt med i planlegging av sine programmer.   

Følgende hjemmesider kan være av interesse for mange av dere som planlegger å besøke Nederland:

I Nederland finnes det mange ulike kommersielle aktører som kan lage program for studieturer. Det er et land der det er lett å ta seg frem på egen hånd, og man kan forvente at de man kontakter snakker godt engelsk.  

 

Vi håper denne informasjon kan være til nytte (og ønsker en riktig god reise!)