2015-05-29 Peace Palace-0131.jpg

Haag verdens rettshovedstad

Haag kalles verdens rettshovedstad. Det er ikke uten grunn.

Her jobber daglig flere tusen mennesker i mer enn 160 organisasjoner for å fremme målsettingen om en fredeligere verden med respekt for lov og rett, det vil si en rettsbasert verdensorden. Ikke bare holder en rekke internasjonale domstoler til i Haag, men byen rommer også mange mellomstatlige organisasjoner, institutter, forskningsinstitusjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og interessegrupper, i tillegg til mange juridiske eksperter i det diplomatiske miljøet. I sum blir dette et aktivt, levende og kreativt miljø som forsvarer Haags navn og rykte som verdens rettshovedstad.

Byen er sete for de faste internasjonale domstolene: FNs internasjonale domstol (ICJ), Den permanente voldgiftsdomstolen (PCA) og Den internasjonale straffedomstolen (ICC). I Haag finner man også midlertidige internasjonale straffedomstoler: Krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) og Spesialdomstolen for Libanon (STL), også kjent som Hariri-tribunalet.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) og Haag-konferansen for internasjonal privatrett (HCCH) er blant de mellomstatlige organisasjonene som befinner seg i Haag. Viktige deler av det europeiske justissamarbeidet foregår også her gjennom EU-byråene Europol og Eurojust. Se også under en oversikt over andre internasjonale institusjoner, institutter og sivilsamfunnsorganisasjoner i Haag.

Den norske ambassaden i Haag følger utviklingen i disse institusjonene nøye og støtter opp under domstolenes funksjon og mandat. Rettsmøtene i domstolene er åpne for publikum. Du kan lese mer om Haag som verdens rettshovedstad i denne brosjyren.