_O3A2250.jpg

Om ambassaden

Velkommen til Den norske ambassade i Haags hjemmeside!

Address
Royal Norwegian Embassy
Eisenhowerlaan 77J
NL-2517 KK The Hague. 

Contact Information
Tel: +31 (0) 70 311 7611
(From Norway: Tel. 23 95 80 00)
E-mail: emb.hague@mfa.no

Kjære besøkende! Velkommen!

Norge og Nederland er internasjonale partnere og allierte. De politiske, økonomiske og kulturelle forbindelsene mellom våre to land er omfattende, og vi deler ofte samme verdier og interesser. På denne hjemmesida finner du informasjon om Norge og norsk politikk på ulike felt. Du finner også en del informasjon om det norsk-nederlandske forholdet. Hvis du har spørsmål, må du gjerne ta kontakt med oss. Vår ambassade representerer Norge også i OPCW, ICC og andre internasjonale organisasjoner med sete i Haag. Norge er en aktiv forkjemper for multilateralt samarbeid.

Bård Ivar Svendsen

Ambassadør


 

Beste bezoeker! Hartelijk welkom!


Noorwegen en Nederland zijn internationale partners en bondgenoten. De politieke, economische en culturele betrekkingen tussen onze twee landen zijn uitstekend: Heel vaak delen wij dezelfde waarden en belangen. Op deze website vindt u informatie over Noorwegen en over Noors beleid op verschilllende gebieden. Als u vragen hebt, horen wij graag van u. Onze ambassade vertegenwoordigt Noorwegen ook in de OPCW, de ICC en andere internationale organisaties, die zich in Den Haag bevinden. Noorwegen is een fervent voorstander van het multilateralisme.


Bård Ivar Svendsen
Ambasssadeur