Krisehåndtering ved ambassaden

Ved en krise i Nederland som involverer norske statsborgere, vil ambassadens beredskapsplan umiddelbart bli iverksatt for å bistå dem som er rammet og deres pårørende. Organiseringen av arbeidet vil måtte tilpasses krisens art og omfang. Ambassaden vil samarbeide nært med norsk UD, norske konsulater i Nederland, nordiske ambassader, Sjømannskirken og andre instanser.         

Ambassaden vil umiddelbart etablere kontakt med nederlandsk UD og ansvarlige lokale myndigheter, så som politi, sykehus og brannvesen. Norske myndigheter vil også umiddelbart bli varslet og behov for assistanse vil bli vurdert fortløpende.

Ambassaden vil prioritere å legge ut informasjon om status for situasjonen på ambassadens hjemmeside. Det vil også bli gitt informasjon via ambassadens sentralbord (070) 311 76 11 i den utstrekning en har kapasitet til dette.

Se også:  Krisehåndtering i Nederland