Praktikanter høst 2017

Praktikantutlysning.jpg

Den norske ambassaden i Haag tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra norske eller utenlandske læresteder. Ambassaden lyser ut to studentpraktikantplasser hvert halvår. Oppstart på praktikantoppholdet er i juli og januar, med en varighet på seks måneder.

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste personale vil praktikantene delta i ambassadens virksomhet. Det blir lagt vekt på at praktikantene skal få bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver.

Ambassaden i Haag ivaretar Norges forbindelser med Nederland og Luxembourg og følger arbeidet i en rekke internasjonale organisasjoner. Praktikantene vil få ta del i mange av ambassadens faglige oppgaver, både bilateralt og multilateralt.

Bilateralt, i ambassadens arbeid overfor Nederland og Luxembourg, vil oppgavene være å bidra i den politiske og økonomiske rapporteringen, delta i diplomatenes møter med nederlandske myndigheter, samt bistå med norgesprofilering og fremme av norsk næringsliv.

Multilateralt vil oppgavene bestå i å følge utviklingen i rettslige institusjoner i Haag, herunder Den internasjonale straffedomstolen (ICC) og FNs internasjonale domstol (ICJ). Praktikantoppholdet gir muligheter for kontakt med de rettslige institusjonene og anledning til å følge med i rettsutviklingen der. Det vil også bli aktuelt å delta noe i arbeidet overfor Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Vi oppfordrer studenter med juridisk utdannelse, med særlig interesse for internasjonal rett, til å søke. Vi vil også gjerne ha søkere med samfunnsfaglig/økonomisk utdannelse. Oppgaver vil bli fordelt avhengig av kvalifikasjoner. Begge praktikanter bør ha interesse for internasjonal politikk og europeiske spørsmål.
Praktikantene må også regne med å få andre oppgaver ut fra ambassadens behov.

Søkere må oppfylle følgende krav:

 • Ha norsk statsborgerskap
 • Være medlem i norsk folketrygd, dokumentasjon må fremlegges
 • Fortrinnsvis være i siste halvdel av mastergradsstudiet eller tilsvarende ved et godkjent lærested [1]
 • Må ikke ha vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere
 • Må ha relevant utdannelse (se ovenfor)
 • Må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Må ha en fleksibel- og serviceorientert innstilling
 • Må beherske engelsk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Kunnskap i nederlandsk vil være en fordel, men er ingen forutsetning

Praktikantplassene er ikke lønnet. Praktikanter som ikke mottar lån/stipend fra Lånekasssen vil få et stipend på 10.500 kroner som utbetales månedlig.

Ambassaden kan tilby varierte og spennende oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø. Vi holder til i nye moderne lokaler, sentralt i Haag.
Søknadsfrist: 15. mars 2017.

Søknad vedlagt CV med referanser, samt kopi av vitnemål/attester sendes fortrinnsvis pr. e-post til emb.hague@mfa.no eller eventuelt pr. post til Royal Norwegian Embassy, Eisenhowerlaan 77J, 2517 KK Den Haag, Nederland.

Ev. spørsmål kan rettes til:

 • Ministerråd/nestleder Marianne Moe
 • Ministerråd juridiske saker Torfinn Arntsen
 • Praktikanter

 Ambassadens telefonnummer er: +31 70 311 76 11