Praktikantopphold ved ambassaden i Katmandu

Solnedgang i Kathmandu
Foto: Hedda Larsen Borgan

Ambassaden i Katmandu tilbyr en praktikantplass for en norsk student med varighet på seks måneder våren 2019, med oppstart i begynnelsen av januar. Søknadsfrist er 10.10.2018.

Formålet med praktikantordningen er å spre kunnskap om og interesse for utenrikstjenesten. Praktikanten er en viktig del av staben, og vil få selvstendige arbeidsoppgaver.

 

Ambassaden

Ambassaden har et omfattende samarbeid med Nepal innenfor både utvikling og politikk. Nepal er ett av mange partnerland for norsk bistand. Hovedområdene for samarbeidet i Nepal er utdanning, fornybar energi og styresett. Et praktikantopphold ved ambassaden i Kathmandu vil gi en unik mulighet til å få innsikt i arbeidet til en utenriksstasjon i et spennende land med rike kulturelle og historiske tradisjoner.

 

Arbeidsoppgaver

Ambassaden søker etter én praktikant som ønsker å jobbe med utdanning. Det er ønskelig med kandidater som har relevant bakgrunn fra og interesse for dette arbeidsområdet.

Praktikanten vil også kunne få administrative oppgaver som å hjelpe til med å legge til rette for besøk til og fra Norge, arrangering av seminarer og sammenkomster, oppgaver i forbindelse med beredskap, rapportering til UD, samt med videreutvikling og oppdatering av ambassadens nettsider og sosiale medier. Praktikanten vil delta på møter, og vil ha ansvar for å skrive referater og rapporter.

 

Kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater bør ha kommet et stykke på vei i sine studier, og ha til hensikt å fortsette studiene etter praktikantoppholdet. Det søkes etter praktikanter med særlig interesse for ambassadens arbeidsområder, og spesielt utdanning, samt generell interesse for utviklingsspørsmål og utenrikstjenesten.

Erfaring fra og kunnskap om kommunikasjons- og informasjonsarbeid vil bli tillagt vekt. Videre ønsker ambassaden søkere med analytiske egenskaper, personlig initiativ og gode samarbeidsevner. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning. Det er også ønskelig med internasjonal erfaring, gode IKT-kunnskaper og en fordel med kunnskap om Nepal og/eller regionen.

 

Praktiske forhold

  • Søker må være norsk statsborger. Medlemskap i folketrygden må kunne dokumenteres. Det forutsettes at kandidaten er medlem av Folketrygden og søker NAV om rett til utvidet stønad til helsetjenester.
  • Praktikantstillingen er ulønnet, men praktikanten tildeles et månedlig stipend som per i dag utgjør NOK 10 250. Stipendet er ikke skattepliktig, men er oppgavepliktig. Praktikanten kan få lån i Statens lånekasse og samtidig motta stipend fra utenriksstasjonen i praksisperioden.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for å sørge for forsikring som også inkluderer eventuelle feltbesøk.
  • Søkere som har vært praktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Katmandu.
  • Praktikanten må selv skaffe og dekke utgifter til bolig under oppholdet.

Søknadsbrev, CV, og karakterutskrift/vitnemål sendes til emb.kathmandu@mfa.no  innen 10.10.2018 merket «Praktikant Katmandu våren 2019». Vi ber om at dokumentene sammenfattes til én PDF-fil. Alle søkere vil få tilbakemelding.

  • For ytterligere informasjon om ordningen vises det til informasjon på Utenriksdepartementets nettsider.
  • Mer informasjon om ambassadens arbeid finner du på ambassadens nettsider.
  • Du kan også lese mer om praktikantordningen i Katmandu her.
  • Nærmere henvendelser om stillingen rettes til nåværende praktikant Mina Hennum Mohseni (mina.hennum.mohseni@mfa.no).