Ekteskap og vielser i Nepal

Utenlandske borgere som inngår ekteskap med nepalsk statsborger i Nepal må registrere ekteskapet hos lokale myndigheter. Trykk her for å lese mer.

Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos nepalske myndigheter (gjelder også norske par) må først kontakte Folkeregisteret i Norge for få prøvet sine ekteskapsvilkår. Prøving av ekteskapsvilkår skal foretas ved det Folkeregister hvor man er registrert bosatt i Norge, selv om man er bosatt i utlandet. For borgere bosatt i utlandet skal prøvingen foretas av Folkeregisteret der man sist var registrert. For norske borgere uten norsk personnummer eller norsk pass, gjelder egne regler.

For prøving av ekteskapsvilkårene hos Folkeregisteret skal følgende dokumentasjon foreligge:

ü  Erklæring fra brudefolkene (utfylt skjema Q-0150) før prøving av ekteskapsvilkårene for den part som er bosatt i Norge (registrert i Folkeregisteret)

  • Forlovererklæring (utfylt skjema Q-0151)
  • Kopi av pass
  • Evt. Skilsmisseattest (utstedt av fylkesmannen)
  • Evt. Skifteattest (bekreftelse på at evt. tidligere bo er delt)
  • Erklæring om skifte (utfylt skjema Q-0160) må alltid foreligge
    • Hvis det er under 2 år siden skilsmisse skal tidligere ektefelle underskrive i del I på skjemaet
    • hvis det er over 2 år siden skilsmisse er det tilstrekkelig at vedkommende selv underskriver del III om at fellesboet er skiftet
  • Opplysninger om tilkommende ektefelle (Word / PDF)

NB. Norske par som ønsker å vie seg hos nepalske myndigheter må også følge denne veiledningen.

Les mer på skatteetatens hjemmeside. 

Etter prøving utsteder Folkeregisteret "Certificate of no Impediment to Marriage" (på norsk "Attest til bruk for ekteskapsinngåelse etter utenlandsk rett" tidl. kalt "Ekteskapsattest"). Denne attesten inneholder informasjon på engelsk om begge parter og er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato.

Vi har giftet oss i utlandet. Hvordan får vi registrert ekteskapet i Norge?

Praktisk fremgangsmåte for ekteskap inngått i Nepal som ønskes registrert i Norge
Etter at ekteskap er inngått, kan det søkes om at dette registreres i Norge. Dette gjøres ved at de nepalske vigselsdokumentene oversettes til engelsk av offisielt godkjent translatør. Ekteskapsattesten/oversettelsene må deretter legaliseres av det nepalske utenriksdepartementet før den norske ambassaden kan verifisere (apostille) den nepalske legaliseringen. Deretter sendes de legaliserte dokumentene sammen med kopi av pass til skatteetaten i Norge.

Nordmenn som er registrert bosatt i Norge må selv kontakte Skatteetaten; henholdsvis Skatt nord, Skatt midt-Norge, Skatt sør, Skatt vest eller Skatt øst for å sende søknad om at ekteskapet registreres i Norge.

Ambassaden viser forøvrig til brosjyre fra Barne- og likestillingsdepartementet vedrørende registrering av ekteskapet og vilkår for at ekteskapet skal være gyldig i Norge. Se lenke her.