Changes in travel advice and border controls due to the corona virus

- Information in Norwegian

- Information in English

Beredskap og nødssituasjoner

På disse sidene finner du nyttig informasjon dersom du skulle havne i en nødsituasjon, samt ambassadens beredskapsplan ved større nødsituasjoner.