Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Beredskap og nødssituasjoner

På disse sidene finner du nyttig informasjon dersom du skulle havne i en nødsituasjon, samt ambassadens beredskapsplan ved større nødsituasjoner.