Reiseregistrering

Ambassaden anbefaler alle norske borgere som enten er bosatt i, eller planlegger reise til Myanmar å registrere seg ved ambassaden. Registrering kan enkelt gjøres på www.reiseregistrering.no.

Dette tillater ambassaden å ta kontakt og informere norske borgere ved behov. Eksempler på slike situasjoner kan være i forbindelse med større kriser, naturkatastrofer, sykdom eller dødsfall.

Ambassaden gjør oppmerksom på at registrering er frivillig. Derimot må vi påpeke at dersom en ikke er registret har ambassaden ikke mulighet til å varsle om kriseforhold.

Elektronisk registrering kan foretas ved Reiseregistreringsportalen. Dette systemet er nytt fra og med 20.06.2011 og personer registrert i det gamle systemet må selv registrere seg på nytt gjennom det nye registeringssystemet.

Alle opplysninger behandles fortrolig. Alle som registrerer seg ved ambassaden må selv sørge for å oppdatere registreringen ved endring av adresser, kontaktnumre, e-postadresse, familiesammensetning etc.
Reisende til området anbefales også å holde seg oppdaterte i forhold til gjeldende reiseråd. For mer informasjon, samt opplysninger om land og regioner hvor Utenriksdepartementet har utstedt offisielle reiseråd, se landsider.no.

Ambassaden erfarer at det kan være vanskelig å registrere seg når en allerede er i Myanmar, da det kreves en kode tilsendt på sms, og ikke alle norske simkort fungerer i Myanmar ennå. Ambassaden har et registreringsskjema som kan fås ved henvendelse til emb.yangon@mfa.no.