Praktikant Myanmar høst 2018

Ambassaden i Yangon søker én studentpraktikant for høsten 2018

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste diplomater vil praktikanten delta i ambassadens daglige gjøremål og løpende arbeidsoppgaver. Det vil bli lagt vekt på å gi bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver, samtidig som oppholdet skal ha relevans for praktikantens studier.

Utenriksstasjonen

Ambassaden i Yangon er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Myanmar. Vi holder til i et unikt ambassadekompleks med Danmark, Sverige og Finland. Praktikanten vil ta del i ambassadens brede portefølje og bli del av et spennende og hektisk arbeidsmiljø.   Myanmar er inne i en historisk politisk overgangsprosess. Etter flere tiår med militærdiktatur har regjeringen de siste to årene blitt ledet av Aung San Suu Kyi og hennes parti NLD.  Militæret har imidlertid fortsatt betydelig makt. Blant de viktigste utfordringene landet står overfor er oppnåelse av fred mellom myndighetene og en rekke etniske væpnede grupper, reform av grunnloven og annet lovverk som fundament for å bygge demokrati og respekt for menneskerettigheter, en bærekraftig løsning på krisen i Rakhine og økonomisk utvikling for å bedre levestandarden til folk flest. Både det internasjonale samfunn og lokalbefolkningen har store forventninger til fremgang innen disse områdene.  Norge har lenge vært en sentral støttespiller for Myanmar, spesielt i freds- og demokratiseringsprosessen og når det gjelder energi, miljø og naturressursforvaltning. Ambassaden blir derfor ansett som en sentral samarbeidspartner og har gode kontakter hos myndighetene og andre sentrale aktører på det øverste plan. I tillegg til ovennevnte Myanmars sentrale geopolitiske posisjon og komplekse institusjoner noen av mange faktorer som gjør ambassaden i Yangon til et svært spennende og lærerikt tjenestested.

Praktikanten vil bidra inn i og få et innblikk i de fleste av ambassadens arbeidsområder, som politisk rapportering, bistandsforvaltning, informasjonsarbeid og sosiale medier, samt tilrettelegging av besøk, organisering av arrangementer og administrative oppgaver. Man må også regne med oppgaver utover det arbeidsbeskrivelsen tilsier.

 

Kvalifikasjoner

Vi oppfordrer personer som har evne og vilje til å ta initiativ, jobber selvstendig og som kan vise til gode faglige resultater til å søke. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig er et absolutt krav. Internasjonal erfaring er ønskelig, og kjennskap til og interesse for Myanmar og regionen vil prioriteres. Vi gjør oppmerksom på at Yangon er en stor by med delvis anstrengende bo- og leveforhold. Det er derfor godt å være forberedt på og motivert for spennende og krevende utfordringer. Ellers er Myanmar et begivenhetsrikt og eksotisksted å bo. Det er et flott land med rik og mangfoldig kultur som praktikanten vil ha god anledning til å oppleve gjennom oppholdet.

Vilkår for praktikantoppholdet

  • Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder og vil normalt løpe fra begynnelsen av august.
  • Det tilstås et stipend på i underkant av 9000,- kr pr. mnd., til delvis dekning av bo- og levekostnader.
  • Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Yangon.
  • Praktikanten må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Ambassaden tilbyr ikke bolig, men kan bistå med dette.
  • Visum må være ordnet før tiltredelse.
  • Praktikanten må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.
  • Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.
  • Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no) med minimum avsluttet bachelorgrad.
  • Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.
  • Søknad Søknad med CV, karakterutskrifter, ev. attester samt en sendes pr. e-post til emb.yangon@mfa.no og merkes med "Praktikant Høst 2018” i emnefeltet. Spørsmål kan rettes til nåværende praktikant Jeppe på jeppe.skadinn@mfa.no. Vi ber om at alle filer sendes som en kombinert PDF. Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju. Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ministerråd Lise Nordgaard: lise.synnove.nordgaard@mfa.no

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910

Søknadsfrist er 10. mars.