Ambassaden i Yangon søker studentpraktikanter for høsten 2017

yangon.jpg

Målsetningen med praktikantordningen er å spre kunnskap og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Under veiledning av ambassadens faste diplomater vil praktikantene delta i ambassadens daglige gjøremål og løpende arbeidsoppgaver. Det vil bli lagt vekt på å gi bred innsikt i utenrikstjenesten og dens oppgaver, samtidig som oppholdet skal ha relevans for praktikantenes studier.

Utenriksstasjonen

Ambassaden i Yangon er en mellomstor ambassade som ivaretar Norges forbindelser til Myanmar. Vi holder til i et unikt ambassadekompleks med Danmark, Sverige og Finland. Her vil praktikantene ta del i utenriksstasjonens brede portefølje og bli del av et hektisk og spennende arbeidsmiljø.

Myanmar er i en historisk tid med Aung San Suu Kyi og NLD partiet i regjering, hvor det er knyttet store forventninger til økonomisk utvikling, politisk reform, endelig fredsavtale og positiv utvikling for folk flest. Norge har lenge vært en sentral støttespiller for Myanmar, spesielt i freds- og demokratiseringsprosessen og når det gjelder energi, miljø- og naturressursforvaltning. Ambassaden blir derfor ansett som en sentral samarbeidspartner med gode kontakter hos myndighetene og andre sentrale aktører på det øverste plan. I tillegg er Myanmars geopolitiske posisjon og komplekse institusjoner noen av mange områder som gjør ambassaden i Yangon til et svært spennende og lærerikt tjenestested.

Praktikantene vil få et innblikk i de fleste av ambassadens arbeidsområder som politisk rapportering, bistandsforvaltning, informasjonsarbeid og sosiale medier, samt tilrettelegging av besøk og administrative oppgaver.

Arbeidsoppgavene vil fordeles på to praktikanter, men man må regne med oppgaver utover det arbeidsbeskrivelsen tilsier.

Kvalifikasjoner

Hvis du er en praktikant som har evne og vilje til å ta initiativ, jobber selvstendig og som kan vise til gode faglige resultater, oppfordrer vi deg til å søke. Det kreves minimum avsluttet bachelorgrad. Gode ferdigheter i engelsk skriftlig og muntlig er et absolutt krav. Internasjonal erfaring er ønskelig, og kjennskap til og interesse for Myanmar og regionen vil prioriteres.

Vi gjør oppmerksom på at Yangon er en stor by med delvis anstrengende bo- og leveforhold. Det er derfor godt å være forberedt på og motivert for spennende og krevende utfordringer. Ellers er Yangon et begivenhetsrikt sted å være, noe som praktikantene vil lære mye av gjennom oppholdet.

Vilkår for praktikantoppholdet

• Praktikantoppholdet har en varighet på 6 måneder og vil normalt løpe fra begynnelsen av august.

• Det tilstås et stipend som p.t. utgjør ca. NOK 9625,- pr. mnd., til delvis dekning av bo- og levekostnader.

• Praktikantene er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Yangon.

• Praktikantene må selv dekke utgifter til bolig under oppholdet. Ambassaden tilbyr ikke bolig, men kan bistå med dette.

• Visum må være ordnet før tiltredelse.

• Praktikantene må søke NAV Internasjonalt om rett til utvidet stønad til helsetjenester. For ytterligere informasjon tas direkte kontakt med NAV Internasjonalt. Det anbefales også at praktikanten tegner egen forsikring for oppholdet.

• Søkere må være norske statsborgere, og det er en forutsetning at medlemskap i folketrygden kan dokumenteres.

• Søkere må være student ved et godkjent lærested (https://www.lanekassen.no) med minimum avsluttet bachelorgrad.

• Søkere som har vært studentpraktikant i utenrikstjenesten tidligere vurderes ikke.  
 

Søknad

Søknad med CV, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. email til emb.yangon@mfa.no med kopi til hilde.rognlien@mfa.no og merkes med "Praktikant Høst 2017” i emnefeltet. Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassaderåd Einar Rystad: einar.rystad@mfa.no og nåværende praktikant Hilde Rognlien: hilde.rognlien@mfa.no.

UDs retningslinjer for studentpraktikantordningen finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/studentpraktikantordningen.html?id=485910.

Søknadsfrist er 26. mars