Stortings- og sametingsvalget 2021 - Forhåndsstemmegivning utenriks

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2021 er fastsatt til mandag 13. september 2021. Fra 1. juli til 3. september kan du forhåndsstemme i utlandet. Du kan forhåndsstemme ved ambassaden, ved enkelte konsulat, eller ved brevstemming.

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du:

  • er norsk statsborger
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • er, eller noen gang har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge. 

Du må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen for at stemmegivningen din skal være gyldig. Valgkort blir ikke brukt ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal stemme.

Ta kontakt på forhånd med ambassaden der du ønsker å avgi stemme for å avtale tid. Husk å ta med gyldig, norsk ID (norsk pass, nasjonalt ID-kort eller norsk førerkort).

I Mosambik kan du avgi stemme på ambassaden i Maputo, Av. Julius Nyerere 1162.

Du kan også stemme via brev. Hvis du ønsker å bruke stemmeseddel kan du ta kontakt med ambassaden for å få valgutstyr for brevstemming tilsendt. Det er også mulig å brevstemme med et hvitt ark.

Mer informasjon om valget og om å stemme i utlandet finner du på valg.no.

Godt valg!