Travel and border information for Norway

Information in Norwegian / English

Mozambique-Norway Energy Week

Vellykket statssekretærbesøk og energiuke i Maputo

Fra 19.-22. februar gikk «Mozambique-Norway Energy week» av stabelen i Maputo, med feiring av 40 års bilateralt samarbeid i energisektoren og et seminar for privat sektor. Statssekretær Ingvil Tybring-Gjedde fra Olje- og Energidepartementet og Statssekretær Jens Frølich Holte fra Utenriksdepartementet deltok med en næringsdelegasjon bestående av 19 norske selskaper.

Energiuken åpnet med en markering av 40 års godt energisamarbeid mellom landene, blant annet med lansering av jubileumsrapport forfattet av Norad. Det videre programmet hadde fokus på muligheter og utfordringer ved å investere i Mosambiks energisektor. Selskaper og sentrale næringsaktører fra begge land var invitert til å delta på seminar, workshops og paneldebatter, samt mottakelse i residensen.

Tybring-Gjedde åpning 2

Åpningstale for "Mozambique-Norway Energy Week" ved Tybring-Gjedde, 19. februar.

Statssekretærene Tybring-Gjedde og Holte hadde tett program med seminar, bilaterale møter og feltbesøk. Statssekretær Tybring-Gjedde besøkte sørlige afrikas største demning og vannkraftverk Cahora Bassa, og statssekretær Holte fikk en omvisning på Maputos nautiske skole og trafostasjonen CTM substation i utkanten av Maputo.

Holte CTM

Fra Holtes besøk til CTM substation, 21. februar.

Tybring-Gjedde Cahora Bassa 2

Fra Tybring-Gjeddes besøk til Cahora Bassa, 18. februar.

Statssekretærene hadde også bilaterale møter med flere ministre fra mosambikisk side: mineralressurs- og energiminister Ernesto Max Elias Tonela, finansminister Adriano Afonso Maleiane, industri- og handelsminister Ragendra de Sousa, utenriksminister José Condugua Pacheco og transport- og kommunikasjonsminister Carlos Mesquita.

Holte og Pacheco

Statssekretær Holte og Utenriksminister Pacheco, 21. februar.

Energiuken skapte en god arena for nettverksbygging mellom relevante aktører, og bidro til å synliggjøre betydningen av og mulighetene innen energinæringen i Mosambik.

MozNor Energy Week