Reiseråd for Mosambik

Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til provinsen Cabo Delgado.

Reisende til Mosambik gjøres oppmerksom på at deler av landet 15. mars 2019 ble truffet av syklonen Idai. Regionen Sofala og byen Beira har fått store skader og er delvis under vann. Provinsen Manica samt deler av provinsene Zambezia og Tete er også rammet. Det er generelt store skader på infrastruktur og betydelige ødeleggelser i regionen.  Sikkerhetssituasjonen i Mosambik for øvrig har vært preget av den pågående konflikten mellom Renamo og myndighetene, men en våpenhvile har vært på plass siden desember 2016.

Lenke til regjeringen.no