maputo - Photo:Marianne Angvik
maputo, mosambik. Marianne Angvik

Praktikantplass våren 2020

Er du interessert i å lære mer om utenrikstjenesten og være med når norsk utenrikspolitikk omsettes i praksis? Den norske ambassaden i Maputo tilbyr praktikantplass for norske universitets- eller høyskolestudenter. Vi tar nå imot søknader for våren 2020. Et praktikantopphold ved ambassaden i Maputo vil gi en unik mulighet til å få innblikk i et spennende land som opplever rask utvikling. Ambassaden har, i tillegg til Mosambik, ansvaret for Eswatini og Mauritius.

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter et innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om, og interesse for, utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på varierte arbeidsoppgaver. Ambassadens innsatsområder er næringsfremme, norgesprofilering og bistandsforvaltning. Oppgavene kan omfatte deltakelse i næringsfremmearbeidet, politisk og økonomisk rapportering, prosjektoppfølging av utviklingstiltak, planlegging av arrangement og tilrettelegging ved bilaterale besøk til landet. Praktikanten vil også ha ansvar for løpende oppdatering av ambassadens hjemmeside/facebook-side. Stasjonssjefen kan endre arbeidsoppgavene ved behov.

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning. Søkeren må være interessert i samfunnsspørsmål og næringsliv, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg de kulturelle og sosiale utfordringene som et liv utenfor Norge fører med seg.

Kandidaten må ha god formuleringsevne på norsk og engelsk, og helst kunnskaper i portugisisk eller annet latinsk språk. I vurderingen vil det bli lagt vekt på søkerens faglige bakgrunn. Interesse for utviklingsspørsmål i bred forstand er en forutsetning.  

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen, som inkluderer norsk statsborgerskap, være formelt i utdanning og medlemskap i folketrygden. Søkere som har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, vil likevel bli vurdert hvis søkeren har til hensikt å videreføre studier etter praktikantoppholdet.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju.

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Maputo:

  • Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder. Oppholdet vil begynne i januar 2020.
  • Det tilstås et stipend på ca. NOK 12 500 pr. måned til delvis dekning av levekostnader. Stipendet utbetales til en norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Maputo, vaksiner, reiseforsikring og bolig.
  • Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen.

Søknad med CV, karakterutskrifter og ev. attester sendes samlet i en PDF fil pr. email til: emb.maputo@mfa.no innen 16. september 2019 og merkes med "Praktikant” i emnefeltet. Menn oppfordres til å søke. 

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassadesekretær Camilla Fjellvang (cvrf@mfa.no) og ministerråd Tom Edvard Eriksen (tom.edvard.eriksen@mfa.no, telefon: +258 21 480 112). Nåværende studentpraktikant Oda Marie Stey kan også kontaktes på: oda.stey@mfa.no

Søknadsfrist er 16. september 2019.