Maputo by

Praktikantplass våren 2019

Den norske ambassaden i Maputo tilbyr praktikantplass for norske universitets- eller høyskolestudenter. Vi tar nå imot søknader for våren 2019. Et praktikantopphold ved ambassaden i Maputo vil gi en unik mulighet til å få innblikk i et spennende land som opplever rask utvikling. Ambassaden har, i tillegg til Mosambik, ansvaret for Swaziland og Mauritius.

Arbeidsoppgaver

Målsettingen med praktikantordningen er å gi studenter et innblikk i internasjonalt arbeid, og å bidra til å spre kunnskap om, og interesse for, utenrikstjenesten. Det blir derfor lagt vekt på at praktikanten skal få bredest mulig innsikt i ambassadens virksomhet.

Som praktikant må du være forberedt på at arbeidsoppgavene er varierte, og du vil få kjennskap til de fleste sidene av ambassadens arbeid. Oppgavene kan omfatte informasjonsarbeid vedrørende politiske og økonomiske forhold, prosjektoppfølging av utviklingstiltak, planlegging av kultur- og næringslivsarrangement og tilrettelegging ved besøk til landet. Praktikanten vil også bli tillagt løpende oppgaver i forbindelse med ambassadens daglige drift, og oppdatering av ambassadens hjemmeside/facebook-side. Stasjonssjefen kan endre arbeidsoppgavene ved behov.

 

Kvalifikasjoner

Praktikantordningen er åpen for studenter med norsk statsborgerskap som er under utdanning. Søkerne må være interessert i samfunnsspørsmål, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg de kulturelle og sosiale utfordringene som et liv utenfor Norge fører med seg.

Aktuelle kandidater bør ha god formuleringsevne på norsk og engelsk, og gjerne kunnskaper i (eller interesse for) portugisisk. Kunnskaper i spansk er også en fordel. I vurderingen vil det bli lagt vekt på blant annet om søkerne studerer et relevant fagområde og om de har erfaring fra bistandsrelatert eller annet internasjonalt arbeid.

Søkere må oppfylle de formelle kravene som gjelder for studentpraktikantordningen, som inkluderer norsk statsborgerskap, være formelt i utdanning, og medlemskap i folketrygden. I tilfeller der søkere har fullført en grad og for tiden ikke deltar i et studieprogram, kan kandidaten likevel bli vurdert hvis han/hun har til hensikt å videreføre studiet med sikte på en mastergrad eller doktorgrad etter praktikantoppholdet. Det er også en fordel hvis du har erfaring fra tidligere opphold i regionen.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til telefonintervju.

 

Følgende betingelser gjelder for praktikantoppholdet i Maputo:

• Praktikantoppholdet har en varighet på inntil seks måneder. Oppholdet vil begynne i januar.
• Det tilstås et stipend på NOK 11 500 pr. måned til delvis dekning av levekostnader. Stipendet utbetales til en norsk bankkonto. Praktikanten er selv ansvarlig for alle utgifter forbundet med reise til og fra Maputo, vaksiner, reiseforsikring og bolig.
• Studenten må selv søke om visum før avreise. Ambassaden kan bistå med veiledning om søknadsprosessen.

 

Søknad med CV, karakterutskrifter og ev. attester sendes pr. email til: emb.maputo@mfa.no innen 1. oktober 2018 og merkes med "Praktikant” i emnefeltet.

Spørsmål om praktikantordningen kan stilles til ambassadesekretær Camilla Fjellvang (cvrf@mfa.no) og ministerråd Tom Edvard Eriksen (tom.edvard.eriksen@mfa.no, telefon: +258 21 480100). Nåværende studentpraktikant Maria Salem kan også kontaktes: maria.salem@mfa.no

 

Søknadsfrist er 1. oktober 2018