Norge støtter klimarobust gjenoppbygging etter syklonene i Mosambik

- Ødeleggelsene etter syklonene Idai og Kenneth har skapt behov som vil kreve betydelig internasjonal støtte i lang tid framover. Norge bidrar med om lag 138 millioner kroner til klimarobust gjenoppbygging i de rammede områdene. Støtten går blant annet til gjenoppbygging av kritisk energiinfrastruktur, og vil ha fokus på sårbare grupper. Vi vil vurdere økt støtte i tiden som kommer, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.

Syklonene Idai og Kenneth som rammet Mosambik i mars og april i år førte til enorme ødeleggelser som vil prege landet i lang tid. FN anslår at gjenoppbyggingskostnadene vil overstige tre milliarder dollar. Om lag to millioner mennesker er rammet og FN estimerer at fattigdommen vil øke betydelig i de rammede områdene. Kvinner, barn og personer med funksjonsnedsettelser er særlig utsatt.

- Det gjør sterkt inntrykk å få rapporter om det store omfanget av ødeleggelsene i kjølvannet av disse syklonene. Nå går man over i en gjenreisingsfase der det blir viktig å bygge lokalsamfunn som står bedre rustet til å håndtere fremtidige naturkatastrofer. Vi vet at disse vil komme, sier utviklingsministeren.

Norge har støttet utbygging av energisektoren i Mosambik i en årrekke, og i en vanskelig situasjon bidrar vi nå til mer klimarobust gjenoppbygging av ødelagt energiinfrastruktur. I tillegg til den bilaterale støtten, er Norge en betydelig bidragsyter til gjenoppbygging i de rammede områdene gjennom multilaterale kananaler, blant annet Afrikabanken og Verdensbanken.

Norge har også gitt 47 millioner kroner i humanitær støtte til den akutte nødhjelpsfasen etter syklonen Idai og 10 millioner kroner etter syklonen Kenneth. I forkant av syklonene hadde Norge allerede bidratt med om lag 21 millioner kroner i humanitær bistand til Mosambik, Malawi og Zimbabwe gjennom FNs nødhjelpsfond.