Skip to main content
Norway in Mozambique Royal Norwegian Embassy in Maputo

Travel and border information for Norway in Norwegian / English

Traveling to Norway? - Register your arrival in our traveler registry
(About the registry)

Leveattester 2020

På grunn av koronasituasjonen vil NAV ikke sende ut leveattester i 2020.

NAV sender hvert år ut leveattester til pensjonsmottakere og uføretrygdede som bor utenfor Norge. På grunn av koronasituasjonen vil vi ikke sende ut leveattester i 2020.

 

Dette vil ikke få betydning for utbetalinger av pensjon og uføretrygd.