election1

Forhåndsstemmegivning Kommunestyre- og Fylkestingsvalg 2019

Mandag 9. september 2019 skal det avholdes kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Forhåndsstemming i utlandet kan foregå fra og med mandag 1. juli og til og med torsdag 29. august.

I Mosambik kan du avgi din forhåndsstemme på Ambassaden i Maputo, torsdag 07:30-15:30 og fredag 07:30-13:00.

Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune i løpet av fristen.

Husk å ta med gyldig ID når du skal avlegge forhåndsstemme.

 

Hvem kan stemme?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Statsborger i et annet nordisk land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

 

Står du i manntallet?

Norske statsborgere som har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de ti siste årene før valgdagen, blir automatisk ført inn i manntallet i siste folkeregisterførte bostedskommune.

Norske statsborgere som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge i løpet av de ti siste årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet.  Er du ikke innført i manntallet, søker du om slik innføring når du underskriver omslagskonvolutten.

________________________

I Oslo er det kommunestyrevalg og valg til bydelsutvalg, men ikke fylkestingsvalg.  Er du manntallsført i Oslo kommune og vil stemme ved valg til bydelsutvalg, kan du enten benytte en medbrakt stemmeseddel for valg til bydelsutvalg eller et blankt ark som du skriver navnet på partiet/gruppen du stemmer på.  Bruker du et blankt ark, må du også skrive at seddelen gjelder for valg til bydelsutvalg.

 _________________________

Dersom du er folkeregistrert i en kommune eller et fylke som er berørt av kommune- og regionreformen, skal du velge representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye kommunene og fylkene.

 

For mer informasjon, se www.valg.no