Valg 2017

På valgdagen 11. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Befinner du deg i utlandet på valgdagen, har du imidlertid anledning til å avgi forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater. I tillegg kan du avgi forhåndsstemme hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

Forhåndsstemmegivning i utlandet kan foregå fra og med lørdag 1. juli til og med fredag 1. september. En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan avgi sin forhåndsstemme i utlandet kan du finne på valg.no.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må stemmeseddelen komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 12. september 2017 kl. 17.00. Stemmemottaker sørger for at din forhåndsstemme blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at din forhåndsstemme vil komme frem til riktig kommune innen utløpet av fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet. Du må imidlertid ta med legitimasjon når du skal avlegge forhåndsstemme.

I Sveits kan nordmenn forhåndsstemme ved ambassaden i Bern, delegasjonen i Genève, generalkonsulatene i Zürich og Genève, samt konsulatet i Ticino.

Åpningstider delegasjonen i Genève: 09:00-12:00 og 13:00-16:30.  +41 (0) 22 918 04 00.

Åpningstider ambassaden i Bern: 09:00-12:00 og 13:00-16:00.

Generalkonsulatet i Zürich: mandag - torsdag 09:00 – 12:00 og onsdag 14:00 – 16:00. Vennligst avtal tid på forhånd: +41 (0) 58 258 12 60.

Generalkonsulatet i Genève: For å gjøre det enkelt for velgere i Vaud, åpnes det for forhåndsstemming på Leidars kontor i Nyon, Rue College 18. Kontoret er åpent mandag til fredag 08:30 - 18:00. Vennligst avtal tid på forhånd: +41 (0) 79 250 70 74.

Konsulatet i Ticino: vennligst avtal tid på forhånd, +41 (0) 91 785 70 00.