Forhåndsstemmegivning i Sveits til kommune- og fylkestingsvalg i Norge - 9. september 2019

01 Jul 2019
-
30 Aug 2019
  • Where: Norges faste delegasjon i Genève, 35bis Avenue de Budé, 1202 Geneva, Switzerland
  • When: 1. Jul 2019, 08:30 - 30. Aug 2019, 17:00
  • What: Forhåndsstemmegivning til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Valg

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller særskilt oppnevnte stemmemottakere.

På valgdagen 9. september er det ikke anledning til å avgi stemme i utlandet. Er du i utlandet på valgdagen og ønsker å stemme ved valget, må du forhåndsstemme.

Du kan forhåndsstemme i Norge og på de fleste norske utenriksstasjoner – det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater.

I tillegg kan du forhåndsstemme i utlandet hos stemmemottakere særskilt oppnevnt av Valgdirektoratet. Det er også mulig å brevstemme hvis du oppholder deg i utlandet og ikke kan oppsøke en utenriksstasjon eller en særskilt oppnevnt stemmemottaker.

En fullstendig oversikt over hvor og hvordan man kan forhåndsstemme i utlandet kan du finne på https://valg.no/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-20192/forhandsstemme/forhandsstemme-fra-utlandet/.

Forhåndsstemmegivningen i utlandet til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 foregår fra og med mandag 1. juli til og med fredag 30. august.

For at stemmegivningen skal være tellende i valgoppgjøret, må din forhåndsstemme komme frem til riktig kommune i Norge innen tirsdag 10. september kl. 17.00.

Stemmemottaker sørger for at stemmegivningen blir sendt til riktig kommune i Norge, men du har også selv et ansvar for å avgi din forhåndsstemme i god nok tid til at stemmegivningen kommer frem til riktig kommune innen fristen.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivning i utlandet, men du må ta med legitimasjon når du skal forhåndsstemme.

Velgere som er folkeregistrert i en kommune eller et fylke som er berørt av kommune- og regionreformene, skal velge representanter til kommunestyret og fylkestinget i de nye kommunene og fylkene. Valget skal gjennomføres som om grenseendringene allerede er gjennomført. Dette gjelder alle kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av sammenslåinger, grensejusteringer og delinger som trer i kraft 1. januar 2020.

Du kan finne mer informasjon om kommune- og regionreformene på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/id921

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget?

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og som er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Statsborger i et annet nordisk land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), som har fylt 18 år innen utgangen av 2019, og er blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni 2019.
  • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2019 og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

For å utøve stemmeretten må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Adresseliste for Sveits:  

Ambassaden i Bern. Bubenbergplatz 10, 3011 Bern
Stemmer kan avgis mellom 09:00 – 12:00 og 13:00 – 15:30, etter avtale. Vennligst henvend deg til ambassaden for å avtale tid: +41 (0) 31 310 55 55 eller emb.bern@mfa.no

Norges faste delegasjon i Genève. 35bis Avenue de Budé, 1202 Genève.
Stemmer kan avgis mellom 09:00 – 15:30. Om du har spørsmål, ring oss på telefon nr.: +41 (0) 22 918 0400 eller mission.geneva@mfa.no.

Generalkonsulatet i Zürich. Bahnhofstrasse 70, Postfach 1168, 8021 Zürich.
Stemmer kan avgis mandag til torsdag fra 09:00 til 12:00 og onsdag fra 14:00 til 16:00, etter avtale. ennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 58 258 12 60 eller zuerich@konsulat-norwegen.ch

Generalkonsulatet i Genève. Rue Ami-Levrier 15, 1201 Genève.
Stemmer kan avgis mellom 09:00 og 18:00, etter avtale. Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 22 365 99 60 eller consul@leidar.com

Konsulatet i Losone. Albergo Losone, 6616 Losone.
Stemmer kan avgis mellom 10:00 og 18:00 mandag til lørdag, etter avtale. Vennligst henvend deg til konsulatet for å avtale tid: +41 91 785 70 00