LEDIG ENGASJEMENT VED NORGES FASTE DELEGASJON I GENÈVE

Delegasjonen - Photo:Foto : Lars Jakobsen DSS
Foto : Lars Jakobsen DSS

Norges faste delegasjon i Genève representerer norske myndigheter i de ulike FN-organisasjoner, Verdens Handelsorganisasjon, EFTA og andre internasjonale organisasjoner som har hovedsete i Genève.   Delegasjonen har i dag en fast stab på 29 personer, inkludert en ambassadør til FN og andre internasjonale organisasjoner og en ambassadør til WTO og EFTA. Delegasjonen har kontorer i bydelen Petit-Saconnex i Genève.

Det søkes etter en lokalt ansatt saksbehandler innenfor humanitære spørsmål og menneskerettigheter.

Stillingen er et to-årig engasjement med mulighet for forlengelse. Ønsket tiltredelse 1. november 2019.

Generelt

Medarbeideren vil ha ansvarsoppgaver som inngår i både teamet som arbeider med humanitære spørsmål og menneskerettighetsteamet. Både humanitære spørsmål og arbeidet med menneskerettigheter er høyt prioritert av norske myndigheter og utgjør en sentral del av den norske delegasjonens arbeid i Genève.  Vi søker en lokal medarbeider (saksbehandler) som kan dekke saksfelt knyttet til humanitær politikk, beredskap, klimaendring og forebygging, innovasjon og samarbeid med privat sektor samt menneskerettighetsarbeidet knyttet til privat næringsliv. Andre saker som inngår i teamenes portefølje må også kunne dekkes etter behov.

Delegasjonen jobber nært med FN-organisasjonene (herunder bl.a. UNHCR, UNICEF, WHO, WFP, OCHA, UNDRR, IOM og UNDP, OHCHR), andre internasjonale organisasjoner, det internasjonale Røde Kors-systemet og sivilt samfunn. Kontakt med andre lands delegasjoner er en sentral del av arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i delegasjonens respektive team for humanitært arbeid og menneskerettigheter, og utføre varierte saksbehandleroppgaver, herunder representere Norge i multilaterale og andre internasjonale organisasjoner i Genève, og bidra til delegasjonens rapporteringsvirksomhet.
 • Særlige ansvarsområder vil være oppfølging av Norges humanitære strategi på temaet humanitær innovasjon samt grønn respons, klima/miljø, forebygging og beredskap samt norsk engasjement i arbeidet med menneskerettigheter og næringsliv og korrupsjon.
 • Konkrete oppgaver vil for øvrig sees i sammenheng med kompetanse, erfaring og interesser, den generelle arbeidsfordelingen i teamene og eventuelle endringer i delegasjonens behov og prioriteringer.

Kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God kjennskap til FN-systemet og relevante aktører i Genève.
 • Forståelse av hvordan humanitær innsats fungerer i felt.
 • Kjennskap til Norges humanitære prioriteringer.
 • Kjennskap til norske prioriteringer innenfor MR-feltet.
 • Kjennskap til fransk er en fordel.
 • Søkere bør inneha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Sveits.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og arbeide godt i team
 • God rolleforståelse og godt politisk skjønn
 • Gode kontaktskapende evner og evne til nettverksbygging
 • Evne til nytenkning, gode analytiske ferdigheter  
 • Være løsnings- og resultatorientert
 • Være proaktiv, fleksibel og selvstendig   
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø

Avlønning avhengig av kvalifikasjoner. Søkere som ikke har skattetilhørighet i Sveits, vil bli underlagt norsk beskatning. Lokal trygde- og pensjonsordning.

Søknad og CV sendes senest innen 20. september 2019 til

 Norges faste delegasjon i Genève
 35 bis Avenue de Budé
 1202 Genève

eller til [email protected]

For nærmere informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med ambassaderåd Ingunn Vatne, tlf. 022 918 0408, [email protected] eller ambassaderåd Anne Normann, tlf. 022 918 0431, [email protected]